Individualni casovi engleskog jezika najjeftinije

Luna Travel International

Turoperator “Luna Travel International” se bavi inkamingom, organizacijom odmora i smeštaja stranih turista u Srbiji i na Balkanu, već deset godina promoviše kulturni, zimski i banjski turizam. Turističke usluge koje nudi su organizovanje individualnih i grupnih putovanja, ekskurzija i aranžmana, smeštaj turista u hotelima i apartmanima na atraktivnim turističkim mestima.

http://www.lunatravelserbia.com/en/

 


Udruženje "Žuto uže" 

Udruženje je nastalo kao potreba velikog broja žena da razmeni iskustva iz oblasti endometrioze, adenomioze, simptoma menopauze i ostalih hormonskih poremećaja. Udruženje istražuje načine unapređenja zdravlja kroz promenu ishrane, kombinacije klasične medicine sa holističkim pristupom, suplementacijom i fizičkom aktivnošću. Putem redovne razmene iskustava došle smo do zaključaka da možemo, ne samo da razumemo i podržimo jedna drugu, već i da različitim delatnostima naših članica, pomognemo jedna drugoj. Od tada je Udruženje postalo mesto za podršku i edukaciju kroz razna predavanja domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti hormonskih poremećaja. Upravni odbor se sastaje nekoliko puta nedeljno dok se članice pozivaju na razne aktivnosti koje sprovodi i organizuje Udruženje, kao što su: predavanja, razgovori, konsultacije i organizovani događaji.

http://www.zutouze.com/

__________________________________________________________________________________________________________________

Balint društvo Srbije 

Balint društvo Srbije / BDS je stručna organizacija koja se bavi edukacijom lekara i drugih profesionalaca iz sistema zdrastvene zaštite Balintovim metodom u Srbiji.

Edukacija se odvija u Balint grupama i usmerena je na odnos lekar-pacijent, a deo je bazične i kontinuirane medicinske edukacije u većini evropskih zemalja.

Dobar profesionalan odnos lekara u radu sa pacijentima se podrazumeva i očekuje a tokom bazičnih studija medicine taj se odnos ne uči. Višedimenzionalan, složen odnos lekar-pacijent počiva na znanju i veštini koji se uče i «treniraju « u Balint grupama. Dobar odnos, benefitan je: za pacijenta koji se oseća zadovoljnijim, shvaćenijm; za lekara koga štiti od burn out-a i na taj način doprinosi «zdrav doktor-zdrav pacijent» a za javno zdravstvo rad lekara čini efikasnijim. Zato su Balint grupe dopuna klasičnom medicinskom obrazovanju.

Društvo postoji od 2003. godine. Od 2004. godine Balint društvo Srbije je punopravni član Internacionalne Balint Federacije/ IBF i sprovodi edukaciju prema njenim standardima i kriterijumima. BDS se bavi očuvanjem visokih profesionalnih, etičkih i edukativnih standarda u oblasti Balint edukacije i njegovim povezivanjem sa drugim profesionalnim udruženjima i institucijama.

Naše društvo ima za cilj da:

obučava lekare u veštini terapijskog odnosa lekar-pacijent koji počiva na psihoterapijskim osnovama
omogući primenu Balintovog metoda edukacije u svakodnevnoj lekarskoj praksi
omogući edukaciju za Voditelje Balint grupa
Svoju aktivnost Društvo obavlja kroz:

Balint seminare
Balint kurseve
Balint radionice
Intenzivnu saradnja sa IBF i Balint društvima drugih zemalja

https://www.balintsrbija.org/